Boomschors

Dankzij onze grote omzet en de jarenlange ervaring in het wereldje van de boomschors kunnen wij u de beste prijzen aanbieden. Wij verkopen enkel de “betere” boomschorsen, dat wil zeggen dat wij enkel boomschors afkomstig van dennenhout (epicea, sylvester, pin maritime) aanbieden.

Meer en meer wordt boomschors gebruikt als afdekmateriaal tussen heesters en planten. Onderzoeken en praktische aanwending wijzen op het nut ervan.
Enkel de boomschors afkomstig van dennenhout waarborgt de hieronder vermelde voordelen.

 • Chemische onkruidbestrijding in het openbaar groen wordt meer en meer als ongewenst ervaren.
 • Een natuurlijke kleur tussen het kleurenspel van de beplanting.
 • Schors wordt langzaam afgebroken en daardoor houdt de werking langer aan.
 • Minder uitdrogen van de grond.
 • Hogere biologische activiteit in de grond.
 • Geen structuurbederf door herhaald betreden van de grond.
 • Minder gronderosie.
 • Onkruiddodend
 • Organisch materiaal bij latere aanplantingen en bezaaiing.
 • Geen verstoring van de bodemventilatie.
 • Laat zich makkelijk openspreiden.

Wanneer je de grond met boomschors bedekt, moet je een voldoende dikke laag leggen van 8 à 10 cm (d.w.z. 8 à 10 m³/100 m²). Het perceel moet eveneens volledig onkruidvrij zijn.

Alle dennenschors is licht zuur, d.w.z. een pH van ± 6,2. De neutrale pH bedraagt 7. De pH van schors is echter niet laag genoeg om de bodem van zuurgraad te veranderen. Daarvoor zou bijvoorbeeld turf met een pH van 4,5 à 5 meer geschikt zijn.

Een overzicht van onze boomschorsen:

 • Boomschors: epiceaBoomschors afkomstig van epicea.
 • Deze schors is voornamelijk afkomstig uit bossen in de Ardennen en het westen van Duitsland. Wij verkopen dit product afgezeefd tot een kaliber 10/20 mm en 20/40 mm.
 • Boomschors: sylvesterBoomschors afkomstig van sylvester (pin de landes)
 • Deze schors is voornamelijk afkomstig uit Frankrijk en is een beetje harder dan de epiceaschors. Bijgevolg verteert dit product minder snel en gaat deze langer mee. Wij verkopen deze schors afgezeefd tot een kaliber van 10/20 mm (fijn) en 20/40 mm (grof).
 • Boomschors: pin maritimeBoomschors pin maritime.
 • Pin maritime is de meest decoratieve schors die er bestaat en is afkomstig uit bossen in Spanje en Portugal. Door zijn harde struktuur gaat deze jarenlang mee. Dit product is afgezeefd tot een kaliber van 10/20mm (fijn) en 20/40 mm (grof).