Grondverbetering

Om uw grond te verbeteren, verkopen wij alle mogelijke organische grondverbeteraars zoals champignoncompost, veencompost, GFT-compost en groencompost. Deze verschillende producten hebben elk hun voordelen en kunnen op uw verzoek eveneens gemengd worden. Deze producten verkopen wij enkel in bulk en kunnen steeds afgehaald worden men een aanhangwagen, vrachtwagen of kunnen aan huis geleverd worden vanaf 5 m³. De transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en de gewenste hoeveelheid. Door onze enorme omzet kunnen wij steeds de scherpste prijs aanbieden!

Om zo hoog mogelijk rendement te halen is het voor de meeste gewassen van belang dat uw grond voldoende organische stof bevat.

  • Organische stof heeft een positieve invloed op de struktuur van de grond.
  • Hoe meer organische stof een grond bevat, hoe groter het vochthoudend vermogen is. Dit is met name van belang op droge gronden.
  • Organische stof absorbeert mineralen (bv. Kalium, Calcium, magnesium) en geeft deze langzaam vrij. Deze spoelen daardoor minder snel uit, wat verschilt in bemesting en ook vanuit milieuoogpunt gunstig is.
  • Organische stof heeft een positieve invloed op het bodemleven. Een florerend bodemleven verbetert onder meer de opneembaarheid van voedingsstoffen voor de plant.
  • Een hoger organisch stofgehalte van de bodem verbetert de bewerkbaarheid van de grond.

Afgeoogste champignoncompost:

Champignonmest is een restproduct uit de champignonteelt wat vrij komt na de teelt van champignons. De oorspronkelijke grondstoffen zijn paardenmest, kuikenmest, stro, gips en veen. Het materiaal is zo’n twaalf weken in bewerking geweest, waardoor het zeer homogeen en al ver verteerd is. Door verhitting, gedurende 12 uur op 70°C na de teelt, is de champignoncompost absoluut vrij van ziektekiemen, onkruidzaden en aaltjes. Deze bodemverbeteraar heeft een positieve invloed op de structuur, het vochthoudend vermogen en de bewerkbaarheid van de grond.

GFT-compost en groencompost

Compost wordt gemaakt van plantenresten. Bij groencompost bestaat dit vooral uit bladeren, takken en maaisel. Bij GFT-compost komen daar ook resten van vruchten en groenten uit de keuken bij.

Alles wat je in deze plantenresten vindt, vind je nadien ook terug in de compost. In grote lijnen kan je dus de samenstelling van compost, perfect afleiden uit de chemische samenstelling van levende planten.

De GFT-en groencompost die wij verkopen is uitsluitend VLACO-gekeurd. Dit betekent dat de compost voldoet aan zeer hoge kwaliteitsnormen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar vlaco.be

Gemiddelde compostsamenstelling

GFT-compost Groencompost Eenheid
Algemene eigenschappen
Droge stof 675 571 kg/ton
Organische stof 250 198 kg/ton
Geleidbaarheid (1/5) 2652 1230 µS/cm
pH(water) 8,5 8,3 -
Voedingsstoffen
Ntotaal 11,4 6,4 kg/ton
NH4-N 0,328 0,083 kg/ton
NO3-N 0,052 0,053 kg/ton
Totaal P205 6,2 2,8 kg/ton
Totaal K2O 9,1 5,4 kg/ton
Totaal CaO 21,0 13,1 kg/ton
Totaal MgO 4,3 2,6 kg/ton
Andere eigenschappen
Kiemkrachtige zaden 0,0 0,0 Aantal/ℓ
Rijpheidsgraad IV (goed) V (zeer goed) -

Veencompost

Veencompost is een bodemverbeteraar die ideaal is voor de tuinbouw. Het is een samenstelling van champignoncompost, groencompost en tuinturf. Doordat veencompost turf bevat, wordt uw tuingrond nog luchtiger en bij zandgrond houdt deze compost nog veel beter het water bij zodat u in de zomermaanden minder snel met uitgedroogde grond zit.